obrazy sú natiahnuté na drevenom ráme a nie je nutné ich ďalšie rámovanie, okraje sú zamaľované