kde bolo ta bolo...z rozprávkového lesa prišli handrové líštičky svetu dobrú noc zaželať a ich sny strážiť...

sú ručne vyrábané, láskou plnené a z každej je len jediný originál...

Mám rada svet v stratenom údolí tam, kde čas je tak krásne pomalý.

Mám rada kraj, kde ticho vládne dňom, kde život dávam svojím snom.

Starý domček s srdci slovenských hôr, poklad najdrahší a jediný môj.

Kde líšky dávajú dobrú noc hiezdam, tam dobrý ľudia sú..

Kde hviezdy želajú dobrý deň slnku, tam radostnejší ľudia sú...

(Autor básne: Peter Fahn)

 

Pekný deň želám.

Martina

z

Galérie u Amanitky.